ثبت نام آزمون آیلتس

.

آموزش تحقیق در عملیات

نحوه ثبت نام IELTS

چهار مرکز در تهران متولی ثبت نام ازمون ایلتس می‌باشند که برای ثبت نام در این ازمون می‌توانید به وبسایت مرکز مربوطه مراجعه نمایید.مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران به شرح زیر هستند:
-دانشگاه آزاد اسلامی‌ایران (http://english.iau.ac.ir/ielts/)
-آیلتس تهران (http://www.ieltstehran.com/?sn=timetable&lang=fa)
-موسسه عصیر دین و دانش (http://ieltsadd.ir/fa/exam)
-موسسه فرهنگی هنری ایرسافام (http://ielts.irsafam.com/)