درباره آزمون امکت

.

آموزش تحقیق در عملیات

آزمون MCAT (به انگلیسی: Medical College Admission Test) امتحان ورودی دانشکده پزشکی، امتحان کامپیوتری استاندارد برای ورود به دانشکده پزشکی در آمریکا و کانادا است. این امتحان جهت سنجش حل مسئله، تفکر انتقادی، آنالیز نوشتاری، و مهارت نوشتاری در ضمن علوم پزشکی است.
امتحان MCAT از چهار قسمت تشکیل شده، که به صورت زیر در امتحان می‌آید:
- علوم طبیعی
- درک مفاهیم
- انشاء
- علوم زیستی
مجموعه کتاب های ۷ تایی MCAT آزمون و تجربه کلاس واقعی MCAT را برای شما فراهم می آورد. با این قالب آسان کتاب ها ، دانشجویان می توانند به صورت روز افزون برای موفقیت در این آزمون آماده شوند. این مراجع به شرح ذیل هستند.

کتاب کاپلان MCAT شیمی آلی
کتاب کاپلان MCAT بیوشیمی
کتاب کاپلان MCAT فیزیک و ریاضی
کتاب کاپلان MCAT شیمی عمومی
کتاب کاپلان MCAT زیست شناسی
کتاب کاپلان MCAT علوم رفتاری
کتاب کاپلان MCAT مهارت های استدلال و تجزیه و تحلیل انتقادی
کتاب کاپلان MCAT آمادگی پیشرفته برای دانشجویان ممتاز

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطالب کلیک نمایید.

ادامه مطالب

آزمون MCAT (به انگلیسی: Medical College Admission Test) امتحان ورودی دانشکده پزشکی، امتحان کامپیوتری استاندارد برای ورود به دانشکده پزشکی در آمریکا و کانادا است. این امتحان جهت سنجش حل مسئله، تفکر انتقادی، آنالیز نوشتاری، و مهارت نوشتاری در ضمن علوم پزشکی است.

امتحان MCAT از چهار قسمت تشکیل شده، که به صورت زیر در امتحان می‌آید:

– علوم طبیعی

– درک مفاهیم

– انشاء

– علوم زیستی

مجموعه کتاب های ۷ تایی MCAT آزمون و تجربه کلاس واقعی MCAT را برای شما فراهم می آورد. با این قالب آسان کتاب ها ، دانشجویان می توانند به صورت روز افزون برای موفقیت در این آزمون آماده شوند. این مراجع به شرح ذیل هستند.

 – کتاب کاپلان MCAT شیمی آلی

 – کتاب کاپلان MCAT بیوشیمی

 – کتاب کاپلان MCAT فیزیک و ریاضی

 – کتاب کاپلان MCAT شیمی عمومی

 – کتاب کاپلان MCAT زیست شناسی

 – کتاب کاپلان MCAT علوم رفتاری

 – کتاب کاپلان MCAT مهارت های استدلال و تجزیه و تحلیل انتقادی

 – کتاب کاپلان MCAT آمادگی پیشرفته برای دانشجویان ممتاز

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطالب کلیک نمایید.