. آموزش تحقیق در عملیات

ما معتقدیم که فرایند اپلای کردن برای دانشگاه های خارج از کشور مختص بر هر متقاضی بوده و باید با توجه به شرایط هر دانشجو طراحی گردد. آن چه ما در این گروه مشاور به دنبال آن هستیم، ارائه راهنما و خط مشی برای متقاضیان پذیرش بوده و از آن ها خواهیم خواست که با توجه به ویژگی هایشان در کنار مشاوره های ما، فرایند اپلای خود را با توجه به علایق خود پیش ببرند. در واقع آن چه ما به دنبال آن هستیم، آموزش ماهیگیری به متقاضیان است!
در این گروه مشاوره، راهنمایی های لازم به متقاضیان برای پذیرش در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا را ارائه کرده و از گام نخست (همان تصمیم گیری در خصوص ماندن یا رفتن) تا گام نهایی (آمادگی برای ترک کشور) یاری خواهیم رساند.