.

آموزش تحقیق در عملیات


گام 0

ماندن یا رفتن؟

گام 1

شرکت در آزمون های زبان

گام 2

انتخاب استاد، انتخاب دانشگاه، ارتباط با استاد

گام 3

مدارک موردنیاز برای پذیرش

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات فرایند اپلای برای دانشگاه های کشور کانادا و دریافت بروشور اپلای و تعیین وقت برای دریافت مشاوره، به دفتر مرکزی مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.